ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • ราคาห้องพักทุกประเภทเป็นราคาในสกุลเงินบาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมบริการเพิ่ม
 • จำนวนผู้เข้าพักสำหรับห้องเตียงคู่ และ ห้องเตียงเดียวขนาดใหญ่: ผู้ใหญ่เข้าพักได้สูงสุด 3 คนต่อห้อง หรือ ผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน (หลักฐานอายุของเด็กจำเป็นต้องแสดงที่แผนกต้อนรับ ณ วันเข้าพัก โดยเด็กต้องมีอายุต่ำกว่า 10 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะถูกพิจารณาเป็นผู้ใหญ่)
 • ค่าบริการเตียงเสริม 500 บาทต่อคน (รวมอาหารเช้า)
 • เช็คอิน: หลัง 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับห้องที่ว่าง)
 • เช็คเอาท์: ก่อน 12.00 น. (เที่ยง)
 • กรณีเช็คเอาท์หลังเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกิน 18.00 น. คิดค่าห้องพัก 50% จากราคาปรกติ
 • กรณีเช็คเอาท์หลัง 18.00 น. คิดค่าห้องพักเต็มราคาจำนวน 1 วัน
 • สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้สูงสุด 1 เตียงต่อคนต่อห้อง (ราคาค่าเตียงเสริมรวมค่าธรรมเนียมบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาหารเช้า)
 • ทางโรงแรมไม่สามารถรับรองกรณีที่ระบุห้องพักเตียงเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่/เตียงคู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง

การจองที่พักและการเปลี่ยนวันเข้าพัก

 • สามารถติดต่อ – สอบถามจองห้องพักได้ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 21:00 น.
 • ผู้เข้าพักจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเข้าพัก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แจ้งน้อยกว่า 15 วันจนถึงวันเข้าพัก ทางฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% การเลื่อนวันเข้าพัก รวมถึงการยกเลิกจะรับเรื่องผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น

การยกเลิกห้องพัก

 • ทางฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท จะทำการคืนเงินเต็มจำนวน สำหรับการยกเลิกก่อนวันเข้าพักจริง 7 วันเป็นอย่างน้อย (พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)
 • สำหรับการยกเลิกตั้งแต่ 4-6 วัน ทางฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท จะคืนเงิน 50% จากยอดที่ต้องชำระ (พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)
 • สำหรับการยกเลิกที่น้อยกว่า 3 วัน และผู้เข้าพักที่ไม่มาแสดงตนในวันเข้าพัก ทางฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

โซนที่พัก
ประเภทห้องพัก
อาหารเช้า
จำนวนห้อง
มี.ค.-พ.ค.
มิ.ย.-ก.ย.
ก.พ.,ต.ค.,พ.ย.,
ธ.ค.-ม.ค.
ZONE A Deluxe room hotel 2 8 1,000 2,000 2,500 3,000
Container Room 2 2 1,000 2,000 2,500 3,000
Hillside Cottage 3  2 1,300 2,300 2,800 3,300
Hillside Cottage 4  3 1,500 2,500 3,000 3,500
 ZONE B Standard room hotel 2  4 1,000 2,000 2,500 3,000
Deluxe room hotel 2 4 1,500 2,500 3,000 3,500
Family room hotel 6 4 2,500 3,500 4,000 4,500
Hillside Cottage 2 2 1,300 2,000 2,800 3,300
Hillside Cottage 3 4 1,500 2,500 3,000 3,500
Hillside Cottage 4 8 1,800 2,800 3,300 3,800
ZONE C Sky View 1, 5 2 2 3,000 3,500 3,500 4,500
Sky View 2, 3, 4 4 3 4,000 4,000 4,500 5,500
Knock down home 2  4 1,000 1,500 2,500 3,000
ดอกส้ม 1 6  1 2,500 3,000 4,000 4,000
ดอกส้ม 2 10  1 3,500 4,000 5,000 5,000
ดอกส้ม 3 8 1 3,000 3,500 4,500 4,500
ดอกส้ม 4 (แอร์) 2 1 1,500 2,000 3,000 3,500
ดอกส้ม 5, 6 2 2 1,000 1,500 2,500 3,000
ศรีตรัง 1 4 1 1,800 2,300 3,000 3,500
ศรีตรัง 2, 3, 6 4 3 1,800 2,300 3,000 3,500
ศรีตรัง 4, 5 (แอร์) 4 2 2,000 2,800 3,500 4,000
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 2 1 1,000 1,500 2,500 3,000
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 4 1 1,800 2,300 3,000 3,500
พวงคราม 1 2 1 2,000 2,000 2,500 3,000
พวงคราม 1 2 1 2,000 2,000 2,500 3,000
ต้นค้อ 1, 2, 3 4 3 4,000 5,000 6,000 7,000
ต้นค้อ 4 4 1 4,000 5,000 6,000 7,000