ชมและเก็บผักไฮโดรโปรนิกส์

ไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากทำให้ไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร  มีทั้งผักสลัดพันธุ์ต่างๆ เช่น กรีนโอ๊ค (green oak) , เรดโอ๊ค (red oak) , บัตเตอร์เฮด (butter head) , บัตตาเวีย (batavia) , เรดคอรัล (red coral) , ฟิลเล่ซ์ไอส์เบิร์ก (frillice iceberg) , กรีนคอส (green cos) และผักสวนครัวมากมายหลายชนิดให้ท่านนำกลับไปรับประทาน