ราคาห้องพัก ( Room Rate )

โซนเอ ( Zone A )

ช่วงเวลา

มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา

1,000.-
2,000.-
2,500.-

ช่วงเวลา

มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา

1,000.-
2,000.-
2,500.-

ช่วงเวลา

มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา

1,300.-
2,300.-
2,800.-

โซนบี ( Zone B )

ช่วงเวลา

มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา

1,000.-
2,000.-
2,500.-

ช่วงเวลา

มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา

1,500.-
2,500.-
3,000.-

ช่วงเวลา

มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา

2,500.-
3,500.-
4,000.-

ช่วงเวลา

สำหรับ 2 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
สำหรับ 3 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
สำหรับ 4 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา


1,300.-
2,300.-
2,800.-

1,500.-
2,500.-
3,000.-

1,800.-
2,800.-
3,300.-

โซนซี ( Zone C )

ช่วงเวลา

Sky View 1, 5
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
Sky View 2, 3, 4
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา


2,500.-
3,500.-
4,500.-

3,500.-
4,500.-
5,500.-

ช่วงเวลา

มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา

800.-
1,000.-
1,500.-

ช่วงเวลา

ดอกส้ม 2 สำหรับ 10 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ดอกส้ม 3 สำหรับ 8 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ดอกส้ม 4 (แอร์) สำหรับ 2 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ดอกส้ม 5,6 สำหรับ 2 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา


3,000.-
4,000.-
4,500.-

2,500.-
3,500.-
4,000.-

1,500.-
2,000.-
2,500.-

1,000.-
1,500.-
2,000.-

ช่วงเวลา

ศรีตรัง 1 , 2 , 3 , 6 สำหรับ 4 ท่าน (พัดลม)
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ศรีตรัง 4 , 5 (แอร์) สำหรับ 4 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา2,000.-
2,500.-
3,000.-


2,500.-
3,000.-
3,500.-

ช่วงเวลา

ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 สำหรับ 2 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 สำหรับ 4 ท่าน
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา


3,000.-
3,000.-
3,000.-

4,000.-
4,000.-
4,000.-

ช่วงเวลา

พวงคราม 1
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
พวงคราม 2
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา


3,000.-
3,000.-
3,000.-

3,000.-
3,000.-
3,000.-

ช่วงเวลา

แอร์
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
พัดลม
มีนาคม - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ราคา


2,000.-
2,500.-
3,000.-

1,500.-
2,000.-
2,500.-

เงื่อนไขการเข้าพัก:

 • ราคาห้องพักเป็นราคาในสกุลเงินบาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พักกับผู้ปกครอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 6 – 9 ปี คิดค่าอาหารเช้า 80 บาท  อายุ 10 ปีขึ้นไปจะถูกพิจารณาเป็นผู้ใหญ่
 • สามารถเพิ่มที่นอนเสริมได้  1 ที่ / ท่าน/ ห้อง
 • ค่าบริการที่นอนเสริม 500 บาท / ท่าน / วัน พร้อมอาหารเช้า
 • Check In  14:00 น. และ  Check Out  12:00 น.
 • กรณีเช็คเอาท์หลังเวลาที่ก่าหนดแต่ไม่เกิน 18:00 น. คิดค่าห้องพัก 50% จากราคาปรกติ
 • กรณีเช็คเอาท์หลัง 18:00 น. คิดค่าห้องพักเต็มราคาจ่านวน 1 วัน
 • ไม่สามารถรับรองกรณีที่ระบุห้องพักเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่  / เตียงคู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่าง
 • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในรีสอร์ท
 • โทรจองห้องพักได้ทุกวัน 08:00 น. – 21:00 น.
 • โอนมัดจำเต็มจำนวน หรือ 50% ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
 • หากไม่มีการติดต่อกลับภายใน 3 วัน ถือว่าท่านสละสิทธิ์การจอง
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง E-mail หรือ LINE ( พร้อมระบุชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก และเบอร์ติดต่อ)
 • เก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันเข้าพัก
 • กรณีจองทาง Booking Online เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจองและการโอนมัดจ่า

การเปลี่ยนวันเข้าพักและการยกเลิกห้องพัก

 • เปลี่ยนวันเข้าพัก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเข้าพัก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แจ้งน้อยกว่า 30 วันจนถึงวันเข้าพักถือว่าท่านสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี.
 • การเปลี่ยนวันเข้าพัก และการยกเลิกห้องพักจะรับเรื่องผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น
 • ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก 30 วันเป็น คืนเงินเต็มจ่านวน (พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการ)
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนถึงวันเข้าพัก คืนเงิน 50% ของยอดที่ต้องช่าระ (พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการ)
 • ยกเลิกที่น้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี