ล่องเรือ –เดินป่า ชมนก ผีเสื้อนานาพันธุ์ ป่าสน และดงเฟิร์น์

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  6 กิโลเมตร นั่งเรือพายตามลำน้ำเข็ก 7 กิโลเมตร เริ่มต้นเส้นทาง ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง(หนองแม่นา)สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลายผ่านทุ่งคอกสัตว์ ทุ่งดอกกระเจียว ป่าสน ทุ่งหญ้าและดงเฟิร์นเพลิดเพลินกับการดูนกและผีเสื้อนานาพันธุ์ บริเวณแก่งในลำน้ำเข็กมีการค้นพบผีเสื้อพันธุ์หายากหลายพันธุ์ อาทิ ไกเซอร์ดำ ผีเสื้อจันทราเหลืองหนานแฟ้นฉาน ถุงทองป่าสูง จรกา หนอนกะหล่ำ เหลืองหนามใหญ่โตโคนปีกดำ สะพายฟ้า หางติ่งปารีส หางดาบ หางพลิ้ว แผนที่ หนอนจำปี ฯลฯ  สนุกกับการเล่นน้ำริมฝั่งข้างโขดหิน และนั่งเรือกลับยามเย็น สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ ตุลาคม – พฤษภาคม