ล่องแก่ง ลำน้ำเข็ก

ลำนำเข็ก เป็นลำน้ำที่สามารถนำเรือยางมาใช้ล่องแก่งได้อย่างสนุกสนาน เร้าใจตลอดเส้นทาง รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องแก่งไม่เกิน 3 ชั่วโมง แล้วแต่ระดับน้ำจะมากหรือน้อยซึ่งระยะเวลาจะไม่นานเกินไป ตั้งแต่จุดเริ่มต้นล่องแก่ง จะพบกับแก่งต่างๆที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ 1-2 แล้วค่อยรุนแรงถึงระดับ 4-5 ในช่วงท้าย ทำให้มีเวลาซ้อมฝีพายก่อน การเดินทางค่อนข้างสะดวกเพราะลำน้ำอยู่ใกล้ถนน