เขาค้อเอ๊กซ์พลอเลอร์

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัยรูปแบบใหม่ขึ้นชื่อว่า “ผจญภัยสุดขั้ว…โรยตัวน้ำตก” นั่งรถชมธรรมชาติอันสวยงามของเขาค้อในสไตล์ Off Road สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ กับกิจกรรมโรยตัวผ่านแผ่นผา ผ่ากระแสน้ำ ของน้ำตกวังตุ้ม ที่สูงกว่า 40 เมตร และสนุกสนานไปกับ Rock Slide ลานสไลเดอร์ธรรมชาติ ด้วยระยะเวลา 3 ชั่วโมง